Strixxikli - comics - Malta
  Lista tal-pubblikazzjonijiet
 

Lista tal-pubblikazzjonijiet


Paġni ta' Tumasinu fiċ-Children’s Own 1955-1958

 

Tumasinu ta’ Carlo Desiderati maqlub mit-Taljan x’aktarx minn Joseph M. Demanuele.

Deher għall-ewwel darba fil-ħarġa nr. 87 tat-18 ta’ April 1955 fir-rivista CHILDREN’S OWN li kienet tinbiegħ fl-iskejjel tal-primarja f’Malta u Għawdex.

 

 


Paġni fir-rivista SAGĦTAR 1971 – 2007


1974 Il-Knisja tal-Ħlas (2 paġni X 2) ta’ Ġorġ Mallia

1976/77 Ir-Rewwixta ta’ l-Ilsiera (4 paġni X 5) ta’ J.Mallia kitba ta’ C.Micallef u O.Friggieri

1977 Il-Lhud ta’ Sant Iermu Stroja tal-Assedju l-Kbir 1565 (4 paġni X 5) ta’ Charles Cassano

1977/78 Viku Mason (4 paġni X 5) ta’ Ġorġ Mallia

1979 Ferħa bla temma (paġna) ta’ Ġorġ Mallia fuq storja ta’ Temi Zammit

1979/80Tumasinu (2 paġni X 9) ta’ Desiderati

1980 San Ġwann Battista De La Salle (2 paġni) ta’ ?

1980 Tilef Xortih (2 paġni) ta’ Ġorġ Mallia fuq storja ta’ A.M. Galea

1980/81 Robinson Crusoe(2 paġni X 7) ta’ Mike

1981 Il-flus tal-ħares (2 paġni) ta’ Charles Mallia fuq storja ta’ Temi Zammit

1981/82 Ħrejjef Esopu (2 paġni X 8 ) ta’ Trevor Zahra

1983/84 (2 paġni X 8 ħrejjef u parabboli) ta’ Norman C Borg

1984/85 It-Tellerita (paġna X 14) ta’ Trevor Zahra

1989/90 Id-di u d-do (paġna X 7) ta’ Mikiel

1990/91 Abigajl u l-fifra saħħarija (2 paġni X 8 ) ta’ Mikiel

1990/91 (strixxa X 5) ta’ Josib

1992  Ir-riġal (2 paġni) ta’ Victor Pulis

1992/93/94/95/96  Il-wied għan-niżla (paġna X 25) ta’ Mikiel Galea

1992/93/94  Ħaġġu ta’ Ħaġar Qim (strixxa X 21) ta’ Victor Pulis

1993  It-tagħlima (paġna) ta’ Ġorġ Mallia

1993/94  Il-Kursar (2 paġni X 6) ta’ George Apap, David Cremona u Ġorġ Mallia

1994 Is-seftura mberfla (2 paġni) ta’ Ġorġ Mallia

1994  Taxi Mary (paġna) ta’ Mikiel Galea

1994  Dawra Durella (paġna) ta’ Mikiel Galea

1994  Żmien Żemżem (paġna) ta’ Mikiel Galea

1994  Kastell Werwer (paġna) ta’ Mikiel Galea

1994/95  Il-Ġgantija t’Għawdex (2 paġni X 2) ta’ Victor Pulis

1995  Viktor u Mikiel (strixxa X 2) ta’ Ġorġ u Kara Aldro

1996  Miċu l-Feniċu (strixxa) ta’ Victor Pulis

1996/97  Klawdju  (strixxa X 5) ta’ Victor Pulis

1996/97/98/04/05  Busufu ta’ żmien il-ħaġar (paġna X 25) ta’ Sandra Abela

1997/98/99  Kolombina didektif (strixxa X 14) ta’ Mikiel Galea

1998/99/00/01  Super Ġorġ (paġna X 7) (strixxa X 13) ta’ Sandra Abela

1999  Bertu Pront (paġna) ta’ Mikiel Galea

1999/01  L-istudent (strixxa X 3) ta’ Konstantinov

2000  L-eroj (strixxa) ta’ Ġorġ Mallia)

2000  Kif l-eroj ġew Malta (2 paġni) ta’ Ġorġ Mallia

2001  Ġanni Ġaħan (strixxa) ta’ Ġorġ Mallia

2001/02/03  Sabrina s-sabi (strixxa X 15) ta’ Sandra Abela

2001/02  Ruben (strixxa X 5) ta’ Mark Scicluna

2002/03/04  Ġuġu (strixxa X 15) ta’ Roberta Azzopardi

2003/04/05/06/07/08  L-aħwa iħirsa (strixxa X 38) ta’ Samwel Mallia
2004  Idjomatikament diġigrafika (paġna) ta’ Ġorġ Mallia

2004/05  Mill-ispazju (strixxa X10) ta’ Roberta Azzopardi

2005  Mela darba (strixxa) Mark Scicluna

2005  Komik sieket (paġna) ta’ Samwel Mallia

2005  Baby Lara (strixxa) ta’ Sandra Abela

2006 It-tifel tal-ħadid (strixxa) ta’ Ġorġ Mallia

2006/07/08  Dragunu (strixxa X 16) ta’ Roberta Azzopardi

2006/07 Sputnik (strixxa X 8 ) ta’ Robert Caruana

2007/08 Fit-triq it-tajba (paġna X 8 ) miġjuba minn Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni 
2007/08 L-istrixx (paġni X 13) Il-Barba kieli

2008 Rokna Waħx (strixxa X 3) ta' Roberta AzzopardiKOMIKS / STRIXXIKLI

1982
      AVVENTURA  maħruġ fuq inizjattiva ta’ grupp ta’ artisti. Kien hemm bord editorjali kompost minn Martin E. Mangion, Raymond Vassallo, Ġorġ Mallia, Joseph Farrugia, Norma C. Borg u Vincent Pace. 
Avventura publications. Stampat fl-Interprint Ltd.

 

Ħarġa Nru.1 u Nru.2

Qies 276mm X 190mm 

Format: Wieqaf

32 paġna : iswed u abjad   

Qoxra: karta tleqq kollha kulur

 

Karattri:

IL-KAĊĊATUR Kitba u Tpenġija ta ‘ Ġorġ Mallia

IL-GLADJATURI TAL-ISPAZJU Kitba u Tpenġija  ta’ Norman C. Borg

SAJJETTA Kitba u tpenġija ta’ Joseph Farrugia

 

________________________________________________________________________

 

1984  Sensiela ĦREJJEF MISSIRIJIETNA Nru 1 - 2  Klabb Kotba Maltin

 

Qies 275mm X 182mm  

Format: Wieqaf

32 paġna : iswed u abjad   

Qoxra: karta tleqq kollha kulur

 

Nru.1  Bin is-Sultan jiżżewweġ x-xebba tat-tronġiet mewwija : adatta minn pawlu Mizzi tpenġija Manwel Farrugia

 

Nru.2  Il-lanġasa tad-deheb : adatta minn pawlu Mizzi tpenġija Manwel Farrugia

 

______________________________________________________________________­­ 

 

1984 - 1985 Sensiela KOMIK SAGĦTAR Nru 1 - 6   Publishers Enterprises Group Ltd

 

Qies 276mm X 190mm 

Format: Wieqaf

32 paġna : iswed u abjad   

Qoxra: karta tleqq bil-kulur

 

Nru. 1 Ir-rewwixta ta’ l-ilsiera   kitba u tpenġija ta’ J. Mallia

Nru. 2 Ġanmarì   kitba u tpenġija ta’ J. Mallia

Nru. 3 Hekk se jkun GĦADA / Viku Mason (adatta) : kitba u tpenġija Ġorġ Mallia

Nru. 4 Monroi   kitba u tpenġija ta’ J. Mallia

Nru. 5 Żewġ stejjer WESTERN   (Inkwiet ġo Witchita) kitba u tpenġija ta’ Joe Spiteri (L-ixkubetta ta’ Tommy Lopez) kitba Tony Cassar Darien tpenġija Joe Spiteri

Nru. 6 Ir-rikkieba tas-smewwiet  kitba u tpenġija ta’ Benny Agius

 

________________________________________________________________________

 

 

1984-1985 Sensiela ta’ kull xahar IMĦABBA VERA Nru 1 - 21? Publishers Enterprises Group Ltd

Qies 210mm X 135mm  
Format: Wieqaf

64 paġna : iswed u abjad   

Qoxra: karta tleqq kollha kulur

 

Nru. 1 Tiegħek għal dejjem   kitba u tpenġija ta’ Joe Sacco

Nru. 2 Tard Wisq!                    kitba u tpenġija ta’ Joe Sacco

Nru. 3 Tirbaħ l-Imħabba         kitba u tpenġija ta’ Joe Sacco

Nru. 4 It-Tradiment                 kitba u tpenġija ta’ Joe Sacco

Nru. 5 F’Dinja ta” Ngann       kitba u tpenġija ta’ Joe Sacco

Nru.6 Għall-Imħabba Tiegħek   kitba Josephine Tonna  tpenġija Vince Pace

Nru.7 Il-Kamra tan-Nar          kitba Joe Sacco 

Nru.8   Imrar                             kitba Josephine Tonna  tpenġija ta’ Mark Vella

Nru.9   Qalb maqsuma            kitba Josphine Tonna     Tpenġija Vince Pace
Nru.10 Imħabba miċħuda       kitba Josephine Tonna  tpenġija Peter Zammit

Nru.11 Id-Diżgrazzja              kitba Josephine Tonna  tpenġija ta’ Vince Pace

Nru.12 Ilsien in-nies               kitba Josephine Tonna  tpenġija Vince Pace

Nru.13   Ferħ u dwejjaq           kitba Josephine Tonna  tpenġija Vince Pace
Nru.14
Ħolm                             kitba Josephine Tonna  tpenġija Peter Zammit
Nru.15   L-Għażla                    kitba Josephine Tonna  tpenġija Vince Pace
Nru.16 
  Inkwiet                       kitba u tpenġija Vince Pace
Nru.17    Id-Drogat      kitba Josephine Tonna  tpenġija Peter Zammit

Nru.18   Il-Ħalliel it-Tajjeb  kitba Josephine Tonna  tpenġija John S. Falzon
Nru.19  
L-Aħwa                      kitba Josephine Tonna  tpenġija Peter Zammit
Nru.20  
Il-Milied ta' Noel      kitba Josephine Tonna  tpenġija Peter Zammit
Nru.21  
Ir-Raġel Miżżewweġ kitba Josephine Tonna  tpenġija vince Pace

 

Aktar tard fl-19—  x’uħud minn dawn ġew serjelizzati f'faxxikli fil-ġurnal l-Orizzont.
________________________________________________________________________

 

 

1983 -1984  IL-KOMIK Sensiela ta’ kull ħmistax. Nru.1-9

 

Qies A4  

Format: Wieqaf

16-il paġna : 8 iswed u abjad,  4 b’ kulur magħżul, 4 kollha kulur 

Qoxra: karta kollha kulur

 

Stejjer f’IL-KOMIK:

LEĠĠENDA  ta’ Victor Pulis

IL-KAĊĊATUR  ta’ Ġorġ Mallia

TFAL IMQARBA  ta’ Norman C. Borg

ĊIKKU Ċ-ĊIPP  Kitba ta’ Tony Zahra u Tpenġija ta’ Frank Bowman

IL-KURSAR Kitba  ta’ David Cremona, Tpenġija ta’ George Apap

SAJJETTA  ta’ Joseph Farrugia

ĠANNI ĠAĦAN ta’ Grezju Cefai u Grezju Cefai Jr (psewdonomi)

IŻ-ŻIEMEL TA’ TROJJA ta’ Victor Pulis

IL-MILIED  ta’ Norman C.Borg

L-EROJ TA’ L-ASSEDJU ta’ Victor Pulis

L-OLFI ta’ Ġorġ Mallia

XAVALIER XOTT  ta’ Mikiel

TELLERITA ta’ Trevor Zahra

_______________________________________________________________________

 

2007 - (Novembru) L-ISTRIXX - STEJJER PINĠUTI -Ktejjeb Nru.1 Produzzjoni Joseph Xuereb. Pubblikazzjoni: Wise Owl Publications.
2008  (mqassam b'xejn mar-rivista Sagħtar ta' Ott 08)) - L-ISTRIXX - STEJJER PINĠUTI - Nru 2 Pubblikazzjoni: Joseph Xuereb, tpinġija : Il-Barba Kieli, Mitbugħ : Velprint Bulebel.
2009 (minn Settembru sa Diċembru ) - L-ISTRIXX - STEJJER PINĠUTI - Nru 3, 4, 5. Union Print. Imqassam b'xejn kull tieni Sibt tax-xahar fil-ġurnalL-ORIZZONT.
2010 (minn Settembru sa Novembru) - L-ISTRIXX - STEJJER PINĠUTI  Nru 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Union Print. Imqassam b'xejn kull tieni Sibt tax-xahar fil-ġurnalL-ORIZZONT.


Qies (A5) 210mm X 147mm  

Format: Wieqaf

32 paġna : kollha  kulur  

Qoxra: karta kollha kulur

Stejjer u karattri:
EKOLINA:
NIR
IMBER (is-seħer ta' Novembru)
GORI GRILLU
IN-NANNA ZIKIZOKK
SKWADRA ŻETA
IL-WIED GĦAN-NIŻLA
SKOLA MATMURA
DAWRET IŻ-ŻUGRAGA
DODO ĠLEKKIJIET
PUQAQQA L-BUFFU
TIKTIK IL-KOMPJUTER
KASTELL WERWER
ABIGAJL U L-FIFRA SAĦĦARIJA
PAPRATI TAL-PIRATI


--------------------------------------------------

2009 IL-KOMIKIS TAS-SIKKINA
Pubblikazzjoni għal qarrejja maturi b'ċirkulazzjoni limitata.


Qies (A5) 210mm X 147mm  

Sensiela IL-GAWGAW U L-IMLEJKA: Kitba: Bin Għisa Tpenġija: Il-Barba Kieli
Nru 1 IL-GAWGAW U L-IMLEJKA -.Mill-garigori ta' moħħi/ jisbaħ ukoll mingħajr serduk (Mej 09)
Nru 2 IL-GAWGAW U L-IMLEJKA - Bufies hawnhekk ma jiġux nies (Ott 09)
Nru 3 IL-GAWGAW U L-IMLEJKA - Iż-Żmien jagħtina parir/Aħna l-Qbejjel, bina ħadd ma jitmejjel. Frar 2010

Sensiela L-GĦID TAL-ERWIEĦ: Kitba: il-Barba Kieli u Tpenġija: Il-Ħaddied
Nru 1 - Kranium: Ara ġejja l-mewt għalik (Ġunju 09)
Nru2 - Kranium: Bla rqad sa tlugħ ix-xemx (Awissu 09)

Fergħa mis-sensiela IL-GAWGAW U L-IMLEJKA:
strixxiklu wieħed waħdu  - Bin Għisa (kitba) Il-Ħaddied (tpenġija)
MUNA FIL-PALAZZ TA' BEDUD (Mejju 2010)
ARTISTS & STORY TELLERS Souvenir Comic Con 2010 Robert Zammit - Lorry Sultana/Mikiel Galea - Anthony Pirotta, Ray_D

KOTBA STRIXXIKLI 

Format: Wieqaf

32 paġna : bla kulur  

Qoxra: karta bla kulur


1982      Ktieb : L-AVVENTURI TA’ ADRON RE kitba u tpenġija: Ġorġ Mallia Pubblikazzjoni IL-MUMENT


 

Qies 137mm X 21mm

Format: Mimdud

Paġni 44 iswed u abjad

Qoxra: kartunċina b’żewġ kuluri

 

 

1999 Ktieb : L-EWWEL ASSEDJU 1565  kitba u tpenġija: Victor Pulis

 

Qies 21cm X 27.9cm

Format: Wieqaf

Paġni  115 iswed u abjad

Qoxra: kartunċina tleqq bil-kulur

 

 

FJURA MALTIJA (miktub minn Joseph Flask. Tpenġija ta' Davida Flores).  Ktejjeb ippubblikat minn Pubblikazzjonijiet Benedttini fl-2002.

 

Qies 14.7cm X 21cm

Format: Wieqaf

Paġni 52 bil-kulur

Qoxra:  karta bil-kulur


____________________________________________

THE GOLDEN LIZARD (ara KOMIKS U STRIXXI B'ILSNA OĦRA aktar 'l isfel)

­­

 


STRIXXIKLI TRADOTTI

 

IL-BIBBJA BL-ISTAMPI  ta' Pierre Frisano, Paolo Eleuteri-Serpieri u Carlo Marcello. 46 faxxiklu maqlub għall-Malti u maħruġ minn Klabb Kotba Maltin fl-1985.

 

ASTERIX IL-GALLIKU Klabb Kotba Maltin

 

 


STRIXXIKLI FIL-GAZZETTI

199_  -199_  IMĦABBA VERA ta' Joe Sacco u artisti oħrjan. Meħudin mill-komiks li ħarġu fl-1984 mill-PEG bl-istess isem.

April 2002 - Awissu. 2002 L-AVVENTURI TA’ KEITH U SHARON ta’ Davida Flores.  Sensiela t'20 paġna fl-Orizzont Pagna Tfal.

 

Awissu 2002 - Marzu 2003  MIXJA FL-ISTORJA TA' MALTA ta’ Davida Flores.  Sensiela ta' 28 paġna fl-Orizzont Pagna Tfal. 

 

Marzu 2003 - Settembru 2003  LEĠĠENDI MALTIN(adattati fi stil ta' komik minn Davida Flores mill-ktieb Ghar Hasan u Hrejjef Ohra, maqlub ghall-Malti minn Guze Chetcuti).  Sensiela ta' 26 pagna fl-Orizzont Paġna Tfal. 

 

Settembru 2003 - April 2004  ĠRAJJIET TAS-SEĦER F'PERLAMOR ta’ Davida Flores. Sensiela ta' 30 paġna fl-Orizzont Pagna Tfal. 

 

April 2004 - Ottubru 2004 ID-DJARJU TA' L-1881 ta’ Davida Flores.  Sensiela ta' 27 paġna fl-Orizzont Ghalik Tfal. 

 

Ottubru 2004 - Lulju 2005 STEJJER MILL-ILJIELI GĦARBIN  (adattati ghall-komik u maqluba ghall-Malti mill-ktieb Tales from the Arabian Nights [abridged] minn Davida Flores).  Sensiela ta' 37 paġna fl-Orizzont Għalik Tfal. 

 

Lulju 2005 - Awissu 2006 ĠRAJJIET FUQ SELDORAS ta’ Davida Flores.  Sensiela ta' 54 paġna fl-Orizzont Ghalik Tfal. 

 

Awissu 2006 - Marzu 2007 RAĠEL BIL-GĦAQAL (adattat għall-komik mir-rumanz ta' Guze' Galea minn Davida Flores).  Sensiela ta' 32 pagna fl-Orizzont Għalik Tfal. 

 

April 2007 - Jannar 2008 META JAQA' Ċ-ĊPAR (adattat għall-komik mir-rumanz ta’ Trevor Zahra minn Davida Flores).  Sensiela ta' 42 paġna fl-Orizzont Għalik Tfal. 

26 ta' Jannar 2008 - 26 ta' Lulju 2008 ĊOSOLINA (adattat għall-komik mill-ktieb ta’ Ġorġ Mifsud Chircop minn Davida Flores).  Sensiela ta' 26 paġna fl-Orizzont Għalik Tfal. 

2 ta' Awwissu 2008 - 10 ta' Jannar 2009 L-IRJIEĦ U L-LAMPA TAS-SEĦER (adattat għall-komik mill-ktieb ta’ Ġorġ Mifsud Chircop minn Davida Flores).  Sensiela ta' 24 paġna fl-Orizzont Għalik Tfal. 

17 ta' Jannar 2009 - 8 t'Awwissu 2009 NIXTIEQ NAF INPINĠI L-KARTUNS Sensiela ta' 30 paġna fl-Orizzont Għalik Tfal b'tagħrif u lezzjonijiet ta' kif jitpenġew il-komiks.

15 t'Awwissu 2009 - 14 t'Awwissu 2010 QWIEL MALTIN (tpenġija ta' Davida flores mibnija fuq il-qwiel) Sensiela ta' 52  paġna fl-Orizzont Għalik Tfal.

21 t'Awwissu - ___________  IL-KASTELL kitba u tpenġija ta' Davida Flores____________________________________________


STRIXXI FIL-GAZZETTI

 

 

1981 -1982 ADRON RE ta’ Ġorġ Mallia sensiela ta' 44 strixxa fil-gazzetta ta' kull nhar ta' Ħadd IL-MUMENT. Wara volumizzati fi ktieb mill-awtur stess.

1982 - KISMET ta' Joseph Farrugia fil-gazzetta ta' kull nhar ta' Ħadd IL-MUMENT.

 

 

 
STRIXXI PROMOZZJONALI

 

1991 – 2000 Xummiemu maħluq u mpenġi minn Victor Falzon

2007 Ġorġ il-Pustier  ta’ Fabio Agius

 

 

 

KOMIK PROMOZZJONALI fuq pitazzi

 

1984 Pitazzi IL-KAĊĊATUR ta’ Ġorġ Mallia

1987 Pitazzi MOS Il-Ħabib ( Victor Falzon)

 

 

STRIXXI POLITIĊI FIL-GAZZETTI

 

1988 – 1990 IL-FAMILJA BORG ta' Ġorġ Mallia

1987    NARDU L-PULTKU - Galdes

1980 – 1990 Ir-Razzett tal-Bhejjem ta ‘ George Orwell adattata fi strixxi minn Ġorġ Mallia f’il-Ħaddiem ŻĦN

1990 – 1992 IN-NIES f’il-Ġens ta’ Ġorġ Mallia

 


GAZZETTA KOMIK

 

Gazzetta politika umoristika : 2004 ONORE VILI  b'xogħol ta’  James Sciberras u Mikiel Galea, editur Saviour Balzan Network Publications

 


STRIXXIKOLETT RELIĠJUŻ

 

198_ DIN KIENET ĦAJTEK ktejjeb ta’ xi organizzazzjoni evanġelika. X’aktarx tradott.

 

Qies 13cm X 7cm

Format: Mimdud

Paġni  12 iswed u abjad

Qoxra: karta iua

 


KOMIKS U STRIXXI B’ILSNA OĦRA

 

ONE FAMILY – strixxa fuq The Times ta’ Ġorġ Mallia (BL-INGLIŻ)

MALCOLM SPEAKS! Strixxa f’artikolett fi TUNE IN kitba Malcolm Galea Disinn Angele Cauchi (BL-INGLIŻ)
HARLEQUIN - strixxiklu b'16-il paġna ta' Sean Gaskin 1992 (BL-INGLIŻ)
90210  żewġ paġn1 fuq IL-GWIDA 199- (BL-INGLIŻ)
ROCKY & REX  Fabio Agis strixxa bl-Ingliż fuq Manic Magazine Sunday Times of Malta.
THE PRICK Fabio Agius strixxa fuq Virus Magazine Università ta' Malta.

GLI STIVALI DEL DESTINO  strixxiklu ta’ 8 paġni fir-rivista LO STIVALE ta’ Mark Anthony Lughermo 2007 (BIT-TALJAN)
SUPER & HEN paġna ta' Ġorġ Mallia u Mark Scicluna f'HeyU! 2007
RADIOACTIVE RAT paġna ta' Ġorġ Mallia u Mark Scicluna f'HeyU! 2007
JIMMY & QUARK paġna ta' Ġorġ Mallia f'HeyU! 2007
OTHERWORLD paġna ta' Samwel Mallia f'HeyU! 2007
THE MATESE CORSAIR paġna ta' Victor Pulis f'HeyU! 2007
THE TSAR part 1 - 2010 Joseph Bugeja/Joseph Farrugia 48 paġna bla kulur, qoxra kartunċina bil-kulur, qies A4
ĦAL MUDLAM Issue 1. - Joseph Bugeja 32 paġna bla kulur, qoxra kartunċina bil-kulur, qies A4
THE GOLDEN LIZARD - Fabio Agius - Chris Le Galle - Mark Ellul 76 paġna bil-kulur, qoxra kartunċina bil-kulur - Tim Perkins, qies 16.5ċm X 24 ċm (Ottubru 2010)
ARCANA CRUSADE (vol. 1) - Bernard Micallef 92 paġna iswed u abjad (kapitli bil-kulur), qies A5, qoxra plastika bil-kulur. (Ottubru 2010)
___________________________________________________________
 

STRIXXIKLI FUQ L-INTERNET

Rock & Roll Kids 1998 - 2008 - C.Meli
Il-Tmien Kapurjuni Stroardinarji 2005- M.Galea 
Paqqamanija 2005 - 2006 M Galea
Trijonfali - 2006 - 2007 M Galea
The Tsar - 2006 Joseph Bugeja/Joseph Farrugia
Darkhearts 2008 - Fabio Agius
L-Aħwa Bun Bum - 2008 - Fabio Agius

___________________________________________________________


 
   
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=